Jak finansować firmę


Jak finansować firmę

Jak finansować firmę

Każdy przedsiębiorca zarówno zaczynający swoją działalność jako jednoosobowa firma czy też już mający na koncie wielkie przedsiębiorstwo, musi mieć środki które pozwolą mu działać.

Pieniądze, maszyny i inne elementy trwałe można zdobyć na wiele sposobów. Najważniejszy ich podział to kapitał własny (pochodzący od spółki jak zysk netto czy dochód ze sprzedaży akcji) i kapitał obcy (np. pożyczki).

Jak finansować firmę – kapitał własny

Samo inwestowanie posiada wiele zalet i warto je przemyśleć zanim sięgniemy po kredyt czy spróbujemy pozyskać wspólnika.

Nawet w przypadku jednoosobowej działalności jest możliwość finansowania się własnym zyskiem.

Wewnętrzne źródła możemy podzielić następująco:

Zysk netto – czyli każdy dochód wytworzony prze przedsiębiorstwo którego nie trzeba wydać na jego funkcjonowanie;

Odpis amortyzacyjny – jest to kwota którą firma może odpisać sobie od podatków ( związanej ze zużyciem środków trwałych np. maszyn).

Sam odpis ma za zadanie pokrycie kasztów konserwacji sprzętu. Natomiast przedsiębiorstwo może dysponować tą kwotą do woli;

Sprzedaż aktywów – polega na sprzedaży należącego do zakładu produktów gotowych jaki środków trwałych które nie są nam już potrzebne lub nie przyniosły by nam satysfakcjonującego zysku w dalszym etapie działań;

Faktoring – jednostka zwana faktorem przejmuje wierzytelności z tytułu sprzedaży produktu i usług od przedsiębiorstwa faktoranta.

Czyli udzielamy kredytu lub przejmujemy należności faktoranta. W ten sposób faktor bierze też na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników, opóźnień, etc.

A w zamian otrzymuje prowizję od faktoranta (na przykład otrzymuje on tylko 80% wartości faktury).

Ciekawostka – na tej stronie https://kontobankowebezoplat.pl/faktoring/ można zapoznać się z aktualnym rankingiem najlepszych firm faktoringowych.

Finansowanie firmy kapitałem zewnętrznym

Finansowanie firmy kapitałem zewnętrznym

W pewnym momencie może się okazać, iż jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy zewnętrznej. Wiąże się to wprawdzie z pewnymi konsekwencjami ale jest to sposób na szybkie zdobycie gotówki.

Często także jedyna szans na realizacje naszych planów. Można skorzystać z wielu rozwiązań natomiast do najpopularniejszych należą:

Kredyt bankowy

Pierwszy i najprostszy sposób. Banki przekazują nam pewną kwotę pieniędzy którą musimy oddać w określonym czasie wraz z procentem od kwoty którą pożyczyliśmy.

Plusem takiego rozwiązania jest ochrona prawna pożyczki (prawo bankowe) oraz fakt, iż możemy otrzymać dużą kwotę pieniędzy.

Minusem natomiast trudność w dostaniu kredytu zwłaszcza dla małych firm rozpoczynających swą działalność. Innym wariantem jest pożyczka poza bankowa – niestety jest ona bardzo ryzykowna.

Umowa i oprocentowanie reguluje kodeks cywilny. Co może się wiązać z dużą dowolnością w interpretowaniu przepisów i późniejszymi kłopotami;

Kredyt kupiecki 

To zwykłe odroczenie płatności na towary czy usługi które bierzemy od innego przedsiębiorstwa. Z reguły gdy umówimy się na taką formę wystarczy by na fakturze zmienić termin spłaty.

Kredyt kupiecki może być korzystną alternatywą dla małych firm którym bank może odmówić pożyczki;

Leasing 

Zasada działania jest następująca: Podpisujemy umowę na wynajem środka trwałego (maszyny, samochodu) z firmą leasingową i płacimy co miesiąc ratę za taki wynajem.

Firma zajmująca się leasingiem jest zobowiązana do serwisowania wynajętego sprzętu a jako właściciel korzysta z odpisu amortyzacyjnego. My jako wynajmujący możemy sobie tylko odpisać ratę jako koszta;

Emisja akcji i obligacji 

Na tę formę pozyskiwania kapitału mogą zdecydować się tylko duże przedsiębiorstwa (z racji kosztów). Akcja jest zarówno prawem do współudziału jak i prawem do zysków.

Są dwie formy emisji: Mogą być emitowane tylko dla małego grona nabywców (najczęściej wspólników / członków zarządu) lub na rynek ogólny przez domy maklerskie.

Dużym plusem jest to, że zysk ze sprzedaży zapisuje się po stronie aktywów a tak uzyskany kapitał może być poważnym wkładem w dalszy rozwój.

Obligację rzadko są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa rynkowe ze względu na duże koszta i inne „kłopoty” związane ze statusem prawnym papierów wartościowych.

Najczęściej słyszymy o obligacjach skarbu państwa gdyż aparat państwowy ma odpowiednie środki administracyjne w przeciwieństwie do przedsiębiorstw małych czy średnich.

Sama idea polega na pożyczeniu określonej kwoty i gwarantowany zwrot wraz z procentem (na obligacji wpisana jest dat zwrotu).

Obligacje mogą być alternatywą dla pożyczki bankowej ale niestety mogą z niej korzystać tylko duże podmioty;

Venture Capital – na wczesnym etapie działalności spółki mona znaleźć fundusz / sponsora który nie tylko wesprze nas finansowo ale i da swoją wiedzą i doświadczenie. Niestety sporym problemem jest utrata autonomii na rzecz „sponsora” ;

Aniołowie biznesu – bardzo podobna sytuacja jak w przypadku Venture Capital. Z ta różnicą, ze fundator odsprzedaje swoje udziały po upływie 3-6 lat.

Jak finansować firmę – podsumowanie

Podjęcie decyzji o sposobie finansowania firmy to zawsze indywidualna decyzja. Na szczęście jest dużo możliwości dlatego przed podjęciem ostatecznego wyboru zawsze należy rozważyć co będzie dla nas najkorzystniejsze.

I czy dany cel koniecznie musi być zrealizowany w najbliższym czasie. Należy brać pod uwagę cele długoterminowe.

A w przypadku działalności jednoosobowej, ewentualne spółki lub formy współpracy z partnerami inne niż własna firma (np. sklep internetowy).


Otagowano: ,

Kategoria: BIZNES

Możliwość komentowania została wyłączona.