Praca zdalna z laptopem


Praca zdalna z laptopem

Praca zdalna z laptopem

Czy praca zdalna z laptopem może być przyjemna, efektywna i bezpieczna? Jak najbardziej! Poznaj wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące telepracy.

Fakt stosowania elastycznej formy i czasu pracy, to skuteczna metoda w pozyskaniu i utrzymaniu wartościowego pracownika w firmie.

Jedną z takich możliwości jest praca zdalna, z której pracownicy mogą korzystać w miarę potrzeb.

Szczególnie kobiety są zadowolone z tej formy pracy, umożliwiającej im lepsze godzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci.

To dobre rozwiązanie, dające pracownikowi więcej swobody, wspierające jego kreatywność i efektywność, zadowolenie z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy.

Zastosowanie elastycznych form pracy, to korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Największą barierą we wdrożeniu takiego modelu pracy jest konieczność wypracowania zasad bezpieczeństwa, komunikacji, śledzenia postępów na poszczególnych etapach realizacji zadań oraz oceny rezultatów pracy zdalnej.

Zadania, godziny nadliczbowe

Wprowadzenie tego modelu pracy stało się ostatnio koniecznością dla wielu firm z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

Forma polecenia pracy zdalnej może być wydana w dowolnej formie, również ustnie.

W interesie obu stron stosunku pracy, byłoby potwierdzenie tego faktu np. pismem lub e-mailem.

Dopuszczalne jest zarówno skrócenie, jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej.

Obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do poleceń przełożonych, które są zgodne z przepisami prawa lub umową o pracę i dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.

W systemie pracy zdalnej pracodawca nie określa godzin pracy pracownika, a jedynie zadania, jakie mają zostać wykonane.

Nie oznacza to jednak, że można powierzyć pracownikowi szerszy zakres zadań, niż byłoby to możliwe w systemie godzinowym.

Również w tym systemie czasu pracy może wystąpić praca w godzinach nadliczbowych, gdy pracodawca powierza pracownikowi zadania, których wykonanie nie jest możliwe w ramach normalnego czasu pracy.

Nie zalicza się do godzin nadliczbowych pracy wykonanej w wymiarze przekraczającym normy czasu, jeśli jest to konsekwencja mniejszej wydajności pracy i przeszkód mających źródło po stronie pracownika.

Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej

– w miarę możliwości osobny pokój do pracy
– oprogramowanie zatwierdzone przez firmę
– komputer wyłącznie do zasobów firmowych
– blokowanie komputera przy każdej przerwie w pracy
– zamykanie komputera w razie dłuższej przerwy
– zapora sieciowa uniemożliwiająca nawiązanie połączenia z komputerem
– oprogramowanie antywirusowe
– stosowanie trudnych haseł dostępowych
– ochrona komunikatora
– skrzynka pocztowa tylko do korespondencji zawodowej
– niszczarka dokumentów
– brak ważnych danych na przenośnych nośnikach, które łatwo zgubić
– kopia zapasowa danych

Praca zdalna z laptopem – ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy zdalnej musi być tak prowadzona, aby na jej podstawie możliwe było ustalenie i wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości.

A także udzielenie odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy.

Taka ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej z możliwością wydruku.

Pracownik ma prawo wglądu do swojej ewidencji czasu pracy na każde żądanie.

Jego forma może polegać na zapoznaniu się z oryginałem dokumentu, sporządzeniem odpisu lub zrobieniem kserokopii.

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku podpisywania kart ewidencji czasu pracy.

Przechowywanie ewidencji czasu pracy przez okres dłuższy niż 3 lata nie jest konieczne. Gdyż po upływie tego czasu roszczenia pracownicze przedawniają się.

Jak widać, zastosowanie w praktyce kilku prostych czynności pozwoli pracować zdalnie nie tylko bezpiecznie i produktywnie, ale i z prawdziwą przyjemnością.

Sprawdź także, jak wygląda wymiana walut przez internet na laptopie, komputerze czy aplikacji mobilnej.


Otagowano: , ,

Kategoria: BIZNES I PRACA

Możliwość komentowania została wyłączona.