Jak finansować firmę

przez |

Jak finansować firmę

Każdy przedsiębiorca zarówno zaczynający swoją działalność jako jednoosobowa firma czy też już mający na koncie wielkie przedsiębiorstwo, musi mieć środki które pozwolą mu działać.

Pieniądze, maszyny i inne elementy trwałe można zdobyć na wiele sposobów. Najważniejszy ich podział to kapitał własny (pochodzący od spółki jak zysk netto czy dochód ze sprzedaży akcji) i kapitał obcy (np. pożyczki).

Jak finansować firmę – kapitał własny

Samo inwestowanie posiada wiele zalet i warto je przemyśleć zanim sięgniemy po kredyt czy spróbujemy pozyskać wspólnika.

Nawet w przypadku jednoosobowej działalności jest możliwość finansowania się własnym zyskiem.

Wewnętrzne źródła możemy podzielić następująco:

Zysk netto – czyli każdy dochód wytworzony prze przedsiębiorstwo którego nie trzeba wydać na jego funkcjonowanie;

Odpis amortyzacyjny – jest to kwota którą firma może odpisać sobie od podatków ( związanej ze zużyciem środków trwałych np. maszyn).

Sam odpis ma za zadanie pokrycie kasztów konserwacji sprzętu. Natomiast przedsiębiorstwo może dysponować tą kwotą do woli;

Sprzedaż aktywów – polega na sprzedaży należącego do zakładu produktów gotowych jaki środków trwałych które nie są nam już potrzebne lub nie przyniosły by nam satysfakcjonującego zysku w dalszym etapie działań;

Faktoring – jednostka zwana faktorem przejmuje wierzytelności z tytułu sprzedaży produktu i usług od przedsiębiorstwa faktoranta.

Czyli udzielamy kredytu lub przejmujemy należności faktoranta. W ten sposób faktor bierze też na siebie ryzyko niewypłacalności dłużników, opóźnień, etc.

A w zamian otrzymuje prowizję od faktoranta (na przykład otrzymuje on tylko 80% wartości faktury).

Ciekawostka – na tej stronie https://kontobankowebezoplat.pl/faktoring/ można zapoznać się z aktualnym rankingiem najlepszych firm faktoringowych.

Finansowanie firmy kapitałem zewnętrznym

Finansowanie firmy kapitałem zewnętrznym

W pewnym momencie może się okazać, iż jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy zewnętrznej. Wiąże się to wprawdzie z pewnymi konsekwencjami ale jest to sposób na szybkie zdobycie gotówki.

Często także jedyna szans na realizacje naszych planów. Można skorzystać z wielu rozwiązań natomiast do najpopularniejszych należą:

Kredyt bankowy

Pierwszy i najprostszy sposób. Banki przekazują nam pewną kwotę pieniędzy którą musimy oddać w określonym czasie wraz z procentem od kwoty którą pożyczyliśmy.

Plusem takiego rozwiązania jest ochrona prawna pożyczki (prawo bankowe) oraz fakt, iż możemy otrzymać dużą kwotę pieniędzy.

Minusem natomiast trudność w dostaniu kredytu zwłaszcza dla małych firm rozpoczynających swą działalność. Innym wariantem jest pożyczka poza bankowa – niestety jest ona bardzo ryzykowna.

Umowa i oprocentowanie reguluje kodeks cywilny. Co może się wiązać z dużą dowolnością w interpretowaniu przepisów i późniejszymi kłopotami;

Kredyt kupiecki 

To zwykłe odroczenie płatności na towary czy usługi które bierzemy od innego przedsiębiorstwa. Z reguły gdy umówimy się na taką formę wystarczy by na fakturze zmienić termin spłaty.

Kredyt kupiecki może być korzystną alternatywą dla małych firm którym bank może odmówić pożyczki;

Leasing 

Zasada działania jest następująca: Podpisujemy umowę na wynajem środka trwałego (maszyny, samochodu) z firmą leasingową i płacimy co miesiąc ratę za taki wynajem.

Firma zajmująca się leasingiem jest zobowiązana do serwisowania wynajętego sprzętu a jako właściciel korzysta z odpisu amortyzacyjnego. My jako wynajmujący możemy sobie tylko odpisać ratę jako koszta;

Emisja akcji i obligacji 

Na tę formę pozyskiwania kapitału mogą zdecydować się tylko duże przedsiębiorstwa (z racji kosztów). Akcja jest zarówno prawem do współudziału jak i prawem do zysków.

Są dwie formy emisji: Mogą być emitowane tylko dla małego grona nabywców (najczęściej wspólników / członków zarządu) lub na rynek ogólny przez domy maklerskie.

Dużym plusem jest to, że zysk ze sprzedaży zapisuje się po stronie aktywów a tak uzyskany kapitał może być poważnym wkładem w dalszy rozwój.

Obligację rzadko są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa rynkowe ze względu na duże koszta i inne „kłopoty” związane ze statusem prawnym papierów wartościowych.

Najczęściej słyszymy o obligacjach skarbu państwa gdyż aparat państwowy ma odpowiednie środki administracyjne w przeciwieństwie do przedsiębiorstw małych czy średnich.

Sama idea polega na pożyczeniu określonej kwoty i gwarantowany zwrot wraz z procentem (na obligacji wpisana jest dat zwrotu).

Obligacje mogą być alternatywą dla pożyczki bankowej ale niestety mogą z niej korzystać tylko duże podmioty;

Venture Capital – na wczesnym etapie działalności spółki mona znaleźć fundusz / sponsora który nie tylko wesprze nas finansowo ale i da swoją wiedzą i doświadczenie. Niestety sporym problemem jest utrata autonomii na rzecz „sponsora” ;

Aniołowie biznesu – bardzo podobna sytuacja jak w przypadku Venture Capital. Z ta różnicą, ze fundator odsprzedaje swoje udziały po upływie 3-6 lat.

Jak finansować firmę – podsumowanie

Podjęcie decyzji o sposobie finansowania firmy to zawsze indywidualna decyzja. Na szczęście jest dużo możliwości dlatego przed podjęciem ostatecznego wyboru zawsze należy rozważyć co będzie dla nas najkorzystniejsze.

I czy dany cel koniecznie musi być zrealizowany w najbliższym czasie. Należy brać pod uwagę cele długoterminowe.

A w przypadku działalności jednoosobowej, ewentualne spółki lub formy współpracy z partnerami inne niż własna firma (np. sklep internetowy).